Agenda

In het Cultuurhistorisch Centrum staan voor de komende tijd de volgende evenementen en tentoonstellingen op stapel.

Huidige tentoonstelling: Leven in de Hogestraat, 900 – heden

Hoe zag de winkelstraat van Loppersum er vijftig jaar geleden uit? En honderd jaar geleden? Welke winkels en bedrijven waren er en wat verkochten ze? Duik mee in de geschiedenis van de handelswierde Loppersum. We presenteren met trots onze maquettes, die een beeld geven van het dorp rond 900 en rond 1830, en vele andere bijzondere voorwerpen, foto’s en verhalen.

Deze expositie is nog te bezichtigen tot eind maart 2024

Voorjaar-zomer 2024: tentoonstelling over de jaren zestig in Loppersum

Samen met onder andere rederijkerskamer Sappho organiseren we van 21 tot en met 30 juni een feestweek die ons terug laat keren naar de sixties. Denk aan muziek, toneel, maar ook sport en vermaak. In het CHC komt vanaf 5 april een tentoonstelling over wat de jaren zestig Loppersum brachten: niet alleen Gronings gas en welvaart, maar ook snel veranderende normen en waarden. De wereld was volop in beweging en ons kleine dorp ook!
Gedurende de zomerperiode is het ook mogelijk om tenminste twee stijlkamers te bezichtigen in ons pand. En wie weet… kun je er zelfs wel in overnachten! Houd onze website in de gaten.

Mei 2024: tentoonstelling architecten Van Hoorn en Benninga

De Lopster architecten Tamme van Hoorn en Jan Benninga zijn met z’n tweeën verantwoordelijk voor tal van panden, met name aan de Molenweg. Rondom de verschijning van een boek over de beide ontwerpers richten we een tentoonstelling in over hun leven en werk.
Het boek wordt op 3 mei gepresenteerd: in samenwerking met De Kerk in Onderdendam, die een grote expositie wijdt aan de beide architecten, huisvesten wij een kleine tentoonstelling over de meer persoonlijke kant van de beide architecten.

Najaar 2024: Echt nep!

Het thema van de Maand van de Geschiedenis in oktober 2024 is ‘echt nep!’. We willen hier graag op een originele manier bij aansluiten en broeden op leuke plannen en activiteiten.

Verder in de planning:

11 april: lezing door Paul Brood over de jaren zestig
Brood is mede-auteur van Het grote jaren 60 boek en komt vertellen over die tijd van grote veranderingen: massaconsumptie, jongerencultuur, welvaart en welzijn, de koude oorlog en – voor onze regio speciaal van belang: de ontdekking van het Groninger aardgas.

Een overzicht van de reeds geplande activiteiten:

januariFilmavond ‘Loppersum in 1965’ (Ringfilm), met napraten over de jaren zestig
februariHVL ledenbijeenkomst met lezing
maartVerhalencafés jaren zestig
Programma rondom het gieten van een nieuwe klok voor de Petrus & Pauluskerk
aprilOpening expositie jaren zestig
Inrichten stijlkamer(s)
Excursie naar de voormalige steenfabriek Rusthoven
HVL ledenbijeenkomst en lezing
Programma rondom de bevrijding van Loppersum (20 april)
Koningsdag: activiteit/kraampje/donateursactie
meiOpening expositie architecten Van Hoorn / Benninga + boekpresentatie
Programma rondom dodenherdenking en bevrijding
Verzorgen van randprogrammering bij Festival ‘Terug naar het begin’
juniProgramma en activiteit rondom braderie ‘Lente in Loppersum’
Feestweek Jaren Zestig (21-30 juni), diverse activiteiten
juliExcursie naar Ter Apel
augustusRondleidingen door het dorp
septemberActiviteit tijdens de Lopster Jaarmarkt
HVL ledenbijeenkomst en lezing
oktoberMaand van de geschiedenis: ‘echt nep’, diverse activiteiten (nnb.) Opening nieuwe expositie ihkv ‘echt nep’
novemberSint Maartenlampions maken van voederbieten, voor de jeugd
HVL ledenbijeenkomst en lezing
decemberPresentatie van de jaarlijkse Lopster Kroniek
Deelname met activiteit aan de lokale kerstmarkt