Bestuur en beleid

Het bestuur van de Stichting CHC Loppersum bestaat uit:

Els Zwerver – voorzitter
Cock Peterse – secretaris
Henk Rosing – penningmeester

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun taken en activiteiten.


De Stichting CHC Loppersum is gevestigd aan de Hogestraat 17, 9919AL Loppersum.

KvK-nummer: 88550966
RSIN: 864682785
Bankrekeningnummer: NL69ABNA0124102476
De stichting heeft een ANBI-status.