Voor fondsen

Op deze pagina hebben we een aantal documenten (PDF) verzameld die voor fondsen en subsidieverstrekkers van belang kunnen zijn. Deze documenten worden regelmatig bijgewerkt naar de actuele stand van zaken. Wij streven ernaar om steeds correcte informatie te verstrekken: mocht u twijfelen aan de juistheid van gegevens, neemt u dan vooral contact met ons op via info@chcloppersum.nl.

Flyer
Het korte verhaal past op twee A4’tjes en geeft een bondig overzicht van onze doelen en wensen.

Projectplan (versie 19 februari 2024)
In het uitgebreide projectplan gaan we dieper in op de voorgeschiedenis, doelstellingen en doelgroepen. we geven een overzicht van de huidige situatie en de gewenste aanpassingen.

Verduurzamingsplan (versie 27 juni 2023)
Op basis van bouwkundig advies hebben we tot nu toe een gedetailleerd overzicht kunnen maken van de kosten die de versterkingsoperatie door NCG met zich mee gaan brengen, gecombineerd met de aanpassingen en verduurzamingen die we graag willen doen. Het gaat om een schatting; de NCG heeft nog geen precieze gegevens verstrekt.

Investeringsbegroting (versie 25 februari 2024)
In dit document zijn de totale stichtingskosten opgenomen, een exploitatiebegroting voor de komende vijf jaar en een inschatting van de financiering.